پیکربندی کابل ها – آرایش کابل ها – چیدمان کابل ها

اگر شماری از کابلهای تک رشته ای به صورت همرو (موازی) به دوباس – بار در دو سو وصل باشند، مقاومت القایی آنها تا آنجا که ممکن است باید با هم برابر باشند تا این اطمینان به دست آید که جریان بار در میان کابل ها به طور مساوی تقسیم می شود .

اگر کابل های هم فاز دسته بندی و کنار به کنار هم خوابانده شوند مقاومت القایی آنها بسیار نامتعادل میگردد. بهترین پیکربندی آن است که کابلهای فازهای مختلف به صورت مدارهای سه فاز دسته بندی شوند و آنچنان کنار هم جای گیرند که فاصله کابل های هر مدار از هم (فاصله فازها )کمتر از فاصله خود مدارها از هم باشد.

با بهره گیری از کابل های سه رشته ای تقسیم بار بسیار متقارن و همسنگ انجام می گیرد. این ویژگی بخاطر تاب یکنواخت و یکدستی است که فازها بر روی یکدیگر دارند این دسته از کابل ها در بهره برداری عادی هیچ گونه واکنش القایی با کابل های همکنار و نزدیک خود ندارند.

فاصله میان دو مدار که از کابل های تک رشته شکل می گیرند باید نزدیک به دو برابر فاصله های محور – به محور – کابل های تکی در یک مدارباشد. افزون بر آن ترتیب فازها در یک مدار بسیار مهم است. بسته به شمار مدارهای سه فاز، تناسب فازهای پشت سرهم به روال آینه ای زیر پیشنهاد میشود

با این پیکربندی مقاومت های القایی کابل های همرو (موازی) برای فازهای همنام تقریباً برابر خواهند بود، هر چند مقاومتهای القایی فازها .R.S.T. مختلف می.باشند زیان این پیکربندی کمتر از زیان نابرابری مقاومت های القایی در میان کابل هایی است که فازهای همنامشان به صورت موازی به باس بارها وصل شده اند. پیکربندی زیرین نامناسبترین آنها است :

زیرا این پیکربندی نه تنها در نامتقارن ساختن مقاومتهای القایی فازهای T،S ،R ، بلکه در نامتعادل ساختن مقاومت القایی کابل ها نیز موثر است. در نصب بر روی کفی های روزندار یا سینی ، کابل های هم فاز نمی باید کنار به کنار هم جای داده شوند، بلکه بهتر است در سکوهای جداگانه قرار گیرند. فاصله میان پایه های نگهدار را باید میان ۳۰ سانتیمتر یا اندکی بیشتر حفظ کرد. اگر بر روی هر یک از سکوها باید دو مدار نصب شود فازها باید با ترتیب اینه ای در برابر یکدیگر قرار گیرند.

با این پیکربندی مقاومت های القایی کابل هایی که با هم موازیند ، به طور منطقی با هم برابر میشوندحتی اگر مقاومتهای القایی فازها با یکدیگر متفاوت باشند ، زیرا کابل های ارتباطی میان باس بارها ،طول های کوتاهی دارند. اگر تنها وجود یک مدار لازم باشد ،نصب آن به صورت سه تایی یا مثلثی

باعث میشود که مقاومت القایی فازها با هم برابرشوند، در حالی که در نصب چندین مدارکه با روش مثلثی دسته بندی شده باشند ترتیب گردش فازها به ترتیب آینه ای بسیار سودمند خواهد بود.

 

پیشنهاد میشود مدارهایی که دارای پیکربندی سه گوش (مثلث) هستند، روی یکدیگر جای نگیرند، چون مقاومت های القایی کابل های همرو (موازی) نسبت به هم بسیار متفاوت خواهند شد.

به هنگام نصب روباز کابل های تک فاز باید با دقت آنها را در فاصله های کوتاه محکم به پایه های نگهدارنده بست، تا در پی رخداد اتصال کوتاه نیرویی که در اوج جریان اتصال کوتاه آشکار می شود، نتواند کابل را از جای خود بکند. میزان توانمندی مکانیکی کابل در برابر اتصال کوتاه را میتوان با محاسبه تعیین کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما
دفتر مرکزی: تهران، خیابان لاله زار شمالی- پاساژ ایرانیان- طبقه دوم- واحد122

شعبه اراک: خیابان شهید بهشتی- کوچه عضد- نبش عضد 1
شماره تلفن: دفتر مرکزی تهران 66344095-021 91015333-021 سی خط -------------------------------------- شعبه اراک 91015333-086 سی خط --------------------------------- تلفن همراه : 09123572428
آدرس ایمیل : info@barghzoom.com
ما را در شبکه اجتماعی دنبال کنید.