ولتاژایستادگی(تحمل)غلاف

1 – بهم بندی تک نقطه ای
2 – بهم بندی ضربدری بخش بندی شده

درهر زیربخش، ولتاژایستادگی(تحمل)غلاف در هر کیلومتر ازمدار ارائه شده است و معمولا درازترین زیربخش برای محاسبه ی بیشترین ولتاژایستادگی (تحمل) درنظرگرفته می شود. در روش بهم بندی متعادل تشریح شده در 7 – 5 – 6 – 4 (1) بزرگترین ولتاژایستادگی (تحمل)که با این روش محاسبه شده ،تا13 درصدکاهش می یابد این کاهش درمقداربیشینه (حداکثر)هنگامی اعمال می شود که دو طول نیمه اززیربخش هاباهم برابرباشند .

هنگامی که بخش اصلی نایکنواخت باشد، ولتاژ ایستادگی (تحمل) غلاف میتواند مقداری باشد که برای طول بلندتر از دو زیر بخش زمین شده، محاسبه شده است. هرگاه این نایکنواختی سبب جاری شدن جریان محسوسی شود می تواند تا اندازه ای ولتاژ ایستادگی (تحمل) غلاف را کاهش دهد.

3 – به هم بندی ضربدری پیوسته (بدون قطع)

هرگاه همه ی سامانه (شبکه) قرار گرفته در میان نقاط به هم بندی غلاف، شامل شماری زیر بخش های یکنواخت باشند که دقیقا به سه بخش تقسیم شده اند و کابل ها نیز (ترانهش دارای اتصال ضربدری) شده باشند به طوری که هر رسانا هر یک از موقعیت های ممکن را در یک سوم طول کلی اشغال کند هیچ گونه جریانی در غلاف جاری نمی شود . در یک سامانه ی (شبکه ی) حقیقی که در آن زیر بخش ها دارای طول های متغیر هستند، ولتاژ ایستادگی (تحمل) غلاف می تواند مقداری در نظر گرفته شود که برای زیر بخش های دارای بلندترین طول محاسبه شده است هرگاه جریان غلاف محسوسی جاری شود ولتاژهای ایستادگی تحمل غلاف تا اندازه ای کاهش می یابند.

4 – سامانه های شبکه های دو مداره

در جایی که دو مدار نزدیک به هم قرار گرفته باشند ولتاژهای ایستادگی (تحمل) در غلاف با بودن مدار دوم متعادل می شوند. به علت تغییر پذیری بی شمار در چگونگی آرایه بندی های هندسی همچنین در رابطه با تفاوتهای عملی در بارگیری هر یک از ،کابلها نمیتوان از یک راهکار کلی برای تعیین ولتاژهای ایستادگی (تحمل) غلاف بر روی مدارهای چندگانه سود برد برخی از متداول ترین شکل های هندسی برای مدارهای دوگانه در منابع شناخته شده ارائه و تشریح شده اند. از سویی در ارائه یک راهکار کلی به یک رایانه ی دیجیتالی و به بهره گیری از جبر خطی برای محاسبه نیاز پیدا می شود. هرگاه در زمینه ی گزینش روند گردش و موقعیت دهی فازها آزادی عمل وجود داشته باشد اثر مدارهای مجاور به افزایش ولتاژهای ایستادگی (تحمل) محسوسی منجر نمی شود به شرط آن که این مدارها دارای جریانهای فاز برابر یا تا اندازه ای برابر باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما
دفتر مرکزی: تهران، خیابان لاله زار شمالی- پاساژ ایرانیان- طبقه دوم- واحد122

شعبه اراک: خیابان شهید بهشتی- کوچه عضد- نبش عضد 1
شماره تلفن: دفتر مرکزی تهران 66344095-021 91015333-021 سی خط -------------------------------------- شعبه اراک 91015333-086 سی خط --------------------------------- تلفن همراه : 09123572428
آدرس ایمیل : info@barghzoom.com
ما را در شبکه اجتماعی دنبال کنید.